Module IdentifierSloKJV
Book NameSveto pismo Kralja Jakoba (1769)
Module TypeBible
Languagesl
Module Version0.3.41 (2017-06-13)
Minimum SWORD Version1.5.1a
Download Size745.99 kb
Install Size1.0 MB
AboutSveto Pismo kralja Jakoba, poznano tudi kot Avtorizirana Verzija
(Gen, Ps, Prg, Prd, Vp, Jon in Nova Zaveza)

Prevod in priredba: Marjan Šavli in Barbara Hojkar Šavli
Pripombe glede prevoda: marjan.savli@gmail.com

Posebnosti prevoda:
- Jezusove besede izpisane z rdečo
- [ ] opomba prevajalca, ni v originalu
- * razlika med besedilom KJVA in SSP

Izvor besedila: http://www.crosswire.org/~dmsmith/kjv2006/
V javni lasti

Verzija: 30.03.2017
Distribution LicensePublic Domain
Download[download]
Source code for ModInfo.jsp