Module NameSweKarlXII
Book NameSvenska Karl XII:s Bibel (1703)
Module TypeBible
Languagesv
Module Version1.0 (2009-03-25)
Minimum SWORD Version1.5.9
Download Size?.?? b
Install Size1.25 MB
AboutKarl XII:s bibel är den reviderade utgåvan av den svenska bibelöversättningen från 1541 (Gustav Vasas bibel). Den trycktes 1703 och var den officiella svenska kyrkobibeln fram till 1917.
Denna modul är inte fullständig. Se http://bibeltemplet.net/bibelnonline/KarlXII/ för detaljer.
Distribution LicensePublic Domain
Download[download]
Source code for ModInfo.jsp