Module NameSwe1917Of
Book NameOrdförklaringar och sakupplysningar
Module TypezLD
Languagesv
Module Version1.1 (2009-03-24)
Minimum SWORD Version1.5.1a
Download Size?.?? b
Install Size0.0 b
AboutOrdförklaringar och sakupplysningar från 1917 års översättning av bibeln
Distribution LicensePublic Domain
Download[download]
Source code for ModInfo.jsp