[sword-devel] Help with CzeCEP update (av11n)

Matěj Cepl mcepl at cepl.eu
Sat May 21 14:46:37 MST 2016


On 2016-05-21, 19:49 GMT, Greg Hellings wrote:
> Does Xiphos support av11n? I didn't think it does.

The same happens with diatheke:


  ~$ diatheke -b CzeCEP -k Isa 40:1
  Isaiah 40:1: Zpívejte Hospodinu píseň novou! Ať zní jeho chvála 
  ze všech končin země. Ti, kteří se vydávají na moře, i to, čeho 
  je moře plno, ostrovy a ti, kdo na nich bydlí,
  (CzeCEP)
  : ~$ diatheke --version
  Diatheke command-line SWORD frontend Version 4.7
  ...
  ~$

Matěj

-- 
https://matej.ceplovi.cz/blog/, Jabber: mcepl at ceplovi.cz
GPG Finger: 3C76 A027 CA45 AD70 98B5 BC1D 7920 5802 880B C9D8

They that can give up essential liberty to obtain a little
temporary safety deserve neither liberty nor safety.
  -- Benjamin Franklin, Historical Review
    of Pennsylvania, 1759.
More information about the sword-devel mailing list