[sword-devel] segfault in osis2mod, showstopper, unfortunately

Peter von Kaehne refdoc at gmx.net
Mon Jul 4 16:16:39 MST 2011


This is the osis2mod debug output run with a minimal osisfile - see
attached below:


peter at practice:~/Playground/Belarus$ osis2mod bela bela.osis.xml -v
SynodalP -d 1023
You are running osis2mod: $Rev: 2562 $
DEBUG(ARGS):
	path: bela
	osisDoc: bela.osis.xml
	create: 0
	compressType:
	blockType: 4
	cipherKey:
	normalize: 1
DEBUG(XFORM): N/A: xform push (1) <xml encoding="UTF-8" version="1.0">
(tagname=xml)
DEBUG(XFORM): N/A: xform top(1) <xml encoding="UTF-8" version="1.0">
DEBUG(STACK): N/A: push (1) xml
DEBUG(XFORM): N/A: xform push (2) <osis
xmlns="http://www.bibletechnologies.net/2003/OSIS/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.bibletechnologies.net/2003/OSIS/namespace
http://www.bibletechnologies.net/osisCore.2.1.1.xsd"> (tagname=osis)
DEBUG(XFORM): N/A: xform top(2) <osis
xmlns="http://www.bibletechnologies.net/2003/OSIS/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.bibletechnologies.net/2003/OSIS/namespace
http://www.bibletechnologies.net/osisCore.2.1.1.xsd">
DEBUG(STACK): N/A: push (2) osis
DEBUG(XFORM): N/A: xform push (3) <osisText osisIDWork="bela"
osisRefWork="Bible" xml:lang="en"> (tagname=osisText)
DEBUG(XFORM): N/A: xform top(3) <osisText osisIDWork="bela"
osisRefWork="Bible" xml:lang="en">
DEBUG(STACK): N/A: push (3) osisText
DEBUG(XFORM): N/A: xform push (4) <header> (tagname=header)
DEBUG(XFORM): N/A: xform top(4) <header>
DEBUG(STACK): N/A: push (4) header
DEBUG(XFORM): N/A: xform empty <work osisWork="bela"/>
DEBUG(XFORM): N/A: xform pop(4) <header>
DEBUG(STACK): N/A: pop(4) header
DEBUG(XFORM): N/A: xform push (4) <div osisID="Ps" sID="gen1"
type="book"/> (tagname=div)
DEBUG(XFORM): N/A: xform top(4) <div osisID="Ps" sID="gen1" type="book"/>
DEBUG(FOUND): Found first div and pitching prior material: <xml
encoding="UTF-8" version="1.0"> <osis
xmlns="http://www.bibletechnologies.net/2003/OSIS/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.bibletechnologies.net/2003/OSIS/namespace
http://www.bibletechnologies.net/osisCore.2.1.1.xsd"> <osisText
osisIDWork="bela" osisRefWork="Bible" xml:lang="en"> <header> <work
osisWork="bela"/> </header>
DEBUG(TITLE): Ps: Looking for book introduction
DEBUG(FOUND): New book is Ps
DEBUG(XFORM): Ps: xform push (5) <title type="main"> (tagname=title)
DEBUG(XFORM): Ps: xform top(5) <title type="main">
DEBUG(STACK): Ps: push (4) title
DEBUG(XFORM): Ps: xform pop(5) <title type="main">
DEBUG(STACK): Ps: pop(4) title
DEBUG(XFORM): Ps: xform push (5) <div sID="gen2" type="majorSection"/>
(tagname=div)
DEBUG(XFORM): Ps: xform top(5) <div sID="gen2" type="majorSection"/>
DEBUG(XFORM): Ps: xform push (6) <title> (tagname=title)
DEBUG(XFORM): Ps: xform top(6) <title>
DEBUG(STACK): Ps: push (4) title
DEBUG(XFORM): Ps: xform pop(6) <title>
DEBUG(STACK): Ps: pop(4) title
DEBUG(XFORM): Ps: xform empty <chapter osisID="Ps.151" sID="Ps.151"/>
DEBUG(TITLE): Ps: BOOK INTRO <div osisID="Ps" sID="gen1" type="book"/>
<title type="main">ПСАЛТЫР</title> <div sID="gen2" type="majorSection"/>
<title>КНІГА ПЕРШАЯ (1-40)</title>
DEBUG(FOUND): Current chapter is Ps.151 (Ps.151)
DEBUG(TITLE): Ps.151: Looking for chapter introduction
DEBUG(XFORM): Ps.151: xform push (6) <title> (tagname=title)
DEBUG(XFORM): Ps.151: xform top(6) <title>
DEBUG(STACK): Ps.151: push (4) title
DEBUG(XFORM): Ps.151: xform pop(6) <title>
DEBUG(STACK): Ps.151: pop(4) title
DEBUG(XFORM): Ps.151: xform push (6) <div sID="gen3" type="paragraph"/>
(tagname=p)
DEBUG(XFORM): Ps.151: xform top(6) <div sID="gen3" type="paragraph"/>
DEBUG(XFORM): Ps.151: xform empty <verse osisID="Ps.151.1" sID="Ps.151.1"/>
DEBUG(FOUND): Entering verse
DEBUG(TITLE): Ps.151: Done looking for chapter introduction
DEBUG(TITLE): Ps.151: CHAPTER INTRO <chapter osisID="Ps.151"
sID="Ps.151"/> <title>ПCАЛЬМА 151</title> <div sID="gen3"
type="paragraph"/>
DEBUG(WRITE): Ps:Ps: <div osisID="Ps" sID="gen1" type="book"/> <title
type="main">ПСАЛТЫР</title> <div sID="gen2" type="majorSection"/>
<title>КНІГА ПЕРШАЯ (1-40)</title>
DEBUG(REF): Copy osisID:Ps.151.1
Segmentation fault

----------------------------------------

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<osis xmlns="http://www.bibletechnologies.net/2003/OSIS/namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.bibletechnologies.net/2003/OSIS/namespace
http://www.bibletechnologies.net/osisCore.2.1.1.xsd">
<osisText osisRefWork="Bible" xml:lang="en" osisIDWork="bela">
<header>
<work osisWork="bela"/>
</header>

<div type="book" osisID="Ps">
<title type="main">ПСАЛТЫР</title>
<div type="majorSection">
<title>КНІГА ПЕРШАЯ (1-40)</title>

<chapter sID="Ps.151" osisID="Ps.151"/>
<title>ПCАЛЬМА 151</title>
<p>
<verse sID="Ps.151.1" osisID="Ps.151.1"/>
Псальма Давіда <note>У яўрэяў гэтай псальмы няма; яна перакладзена з
грэцкай.</note> на аднаборстве з Галіяфам Я быў найменшы сярод братоў
маіх і наймалодшы ў доме ў бацькі майго; пасьвіў авечкі бацькі майго.
<verse eID="Ps.151.1"/>
<verse sID="Ps.151.2" osisID="Ps.151.2"/>
Рукі мае зрабілі арган, пальцы мае наладжвалі псалтыр.
<verse eID="Ps.151.2"/>
<verse sID="Ps.151.3" osisID="Ps.151.3"/>
І хто абвясьціў бы Госпаду майму? Сам Гасподзь, Сам пачуў мяне.
<verse eID="Ps.151.3"/>
<verse sID="Ps.151.4" osisID="Ps.151.4"/>
Ён паслаў вястуна Свайго, і забраў мяне ад авечак бацькі майго, і
памазаў мяне алеем памазаньня Свайго.
<verse eID="Ps.151.4"/>
<verse sID="Ps.151.5" osisID="Ps.151.5"/>
Браты мае прыгожыя і вялікія; але Гасподзь не ўдабраволіўся выбраць зь іх.
<verse eID="Ps.151.5"/>
<verse sID="Ps.151.6" osisID="Ps.151.6"/>
Я выйшаў насустрач чужынцу, і ён пракляў мяне ідаламі сваімі.
<verse eID="Ps.151.6"/>
<verse sID="Ps.151.7" osisID="Ps.151.7"/>
Але я, вырваўшы меч у яго, адцяў яму галаву, і выбавіў сыноў Ізраілевых
ад зьнявагі.
<verse eID="Ps.151.7"/>
</p>
</div>
</div>
<chapter eID="Ps.151"/>
</div>
</osisText>
</osis>More information about the sword-devel mailing list